Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Projekt Nowe Perspektywy

Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Otworzyłam swoją firmę po podpisaniu umowy na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Nowe Perspektywy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Moja firma specjalizuję się w doradztwie dotyczącym pozyskiwania środków unijnych i krajowych, oferując pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, a także dostosowanie rozwiązań dla osób 50+ i z niepełnosprawnością.

#FunduszeUE       #FunduszeEuropejskie